Ponyvaregény – Ezékiel 25:17

“Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága,
és a gonoszok zsarnoksága.”

“Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jóakarat nevében átvezeti a
gyöngéket a sötétség völgyén, mert ő valóban testvérének őrizője, és az elveszett gyermekek meglelője.
Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal, és amazokra is akik
testvéreim ármányos elpusztítására törnek, és majd megtudjátok, hogy az én nevem az Ár,
mikor szörnyű bosszúm lesújt reátok.”