APEH

Ezek mekkora seggfejek:

“Ügyintéző: Tógyi Jánosné

Végzés a hivatkozott jogszabályon, a Ket. 71. § (1) és 72. § (2)
bekezdésein, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
továbbiakban: Art.) 71-72. §-ain és 123. §-án, az illetékekről szó-
ló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésén és 73. § (3) be-
kezdésén, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló
273/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §-án, 11. § (1) bekezdésén,
13-16. és 19. §-ain alapul.

Lőrincsikné dr. Bánfi Anna
Főosztályvezető-helyettes”

Leave a Reply